Siswa-Siswi MTs YA'ABIDI 2012-2013

Photo diambil setelah melaksanakan Ujian Nasional

Pelantikan 2012-3013

Pelantikan Siswa-siswi MTs di palutungan 2012-2013

Marching Band

http://mts-yaabidi.blogspot.com/

Upacara

Upacara Bendera Hari Senin www.mts-yaabidi.blogspot.com/

Kegiatan Belajar Mengajar

KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)Tahun Pelajaran 2012/2013

Selasa, 04 Juni 2013

Marching Band
KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)

Rabu, 01 Mei 2013

GURU & KARYAWAN MTs YA'ABIDI


Nama:Jumhudi, S.Pd.I    
Tugas Pokok:Kepala Sekolah                                       
Tugas Tambahan:Guru SKI             
Contact:081320674581Nama:Musthofa, S.Sos.I   
Tugas Pokok:Wakil Kepala Sekolah                             
Tugas Tambahan:Guru PKN                              
Contact:
.....
Nama:Muarifin, S.Pd.I      
Tugas Pokok:Guru Fiqih                                               
Tugas Tambahan:
Contact:
Nama:Rahmat Najri, S.Pd.I
Tugas Pokok:Kurikulum
Tugas Tambahan:                                                               
Contact:
.....

Nama                :Makhrus Ali, S.E
Tugas Pokok       :Guru Ekonomi                                     
Tugas Tambahan    :
Contact              :
.....

Nama:Abdullah, S.Pd.I
Tugas Pokok:Guru Bahasa Arab & Al-Qur'an Hadist   
Tugas Tambahan:Wali Kelas IX                       
Contact:
.....


Nama:Drs. Rasita                                          
Tugas Pokok:Guru IPA ( Fisika )                                 
Tugas Tambahan:
Contact:
.....

Nama:Maskuri, S.Pd.I                                    
Tugas Pokok:Guru SKI                                                
Tugas Tambahan:Wali Kelas VII
Contact:
.....
Nama:Nova Sanjaya, S.Pd                  
Tugas Pokok:Guru IPA ( Biologi )                               
Tugas Tambahan:
Contact:
.....

Nama :Waryono, S.Pd.I                                  
Tugas Pokok      :Guru TIKOM & Seni Budaya                
TugasTambahan :
Contact :
.....

Nama:Casita, S.Pd.I
Tugas Pokok:Guru IPS (Sejarah & Geografi)               
Tugas Tambahan:
Contact:
.....

Nama:Ekasari, S.Pd
Tugas Pokok:Guru Matematika                               
Tugas Tambahan:Wali Kelas VIII                                     
Contact:
.....

Nama:Siti Muhayah
Tugas Pokok:Pengembangan Bahasa Asing                     
Tugas Tambahan:
Contact:
.....

Nama                :Taufiq, S.Pd.I
Tugas Pokok       :Guru Aqidah Ahlak                             
Tugas Tambahan    :
Contact              :
.....


Nama:Carim, S.Pd.I
Tugas Pokok:Guru Olah Raga                                      
Tugas Tambahan:Bendahara Sekolah
Contact:
.....

Nama:Sutiah, S.Pd
Tugas Pokok:Guru Bahasa Inggris                                
Tugas Tambahan:
Contact:
.....

Nama:Sairin, S.Pd.I
Tugas Pokok:Guru Bahasa Indonesia                            
Tugas Tambahan:
Contact:
.....

Nama:Abdurrahman,S.Pd.I                                
Tugas Pokok:Guru BTQ                                    
Tugas Tambahan:                            
Contact:
.....

Nama:Luthfi Hakim, S.Pd.I
Tugas Pokok:Guru Bahasa Daerah                                
Tugas Tambahan:
Contact:
.....


Nama                :Toip, S.Pd.I
Tugas Pokok       :Pembina Keagamaann                          
Tugas Tambahan    :
Contact              :
.....


Nama                :Wirya
Tugas Pokok       :Pembina Pramuka                                
Tugas Tambahan    :
Contact              :
.....


Nama                :Baban Muttaqin, S.Pd.I
Tugas Pokok       :Admistrator                                          
Tugas Tambahan    :
Contact              :
.....

Nama:Warnita, S.Pd.I
Tugas Pokok:Staf Tata Usaha                                         
Tugas Tambahan:
Contact:


Nama                :Marinih,S.Pd.I
Tugas Pokok       :Staf Tata usaha                                     
Tugas Tambahan    :
Contact              :
.....